(0) item
Hai bác Tần Dương – Lư Lê – Anaheim

CHA GIÚP CHÚNG TÔI TRỞ THÀNH CÔNG DÂN MỸ


Hai bác Tần Dương - Lý Lê. Hình chụp tại TBDF Studio.
Chúng tôi là người ngoại đạo, nhưng rất tin nơi Chúa, Cha Diệp. Khi còn ở Việt Nam chúng tôi hàng năm đều đi thăm viêng Cha ở nhà thờ Tắc Sậy, Cà Mau. Trong niềm tin tưởng đó, không chỉ một mình tôi, bất kể lương hay giáo đều đến Cha cầu mong Cha ban cho những điều an lành. Chúng tôi nằm trong số đó. Khi sang Mỹ, chúng tôi có những trăn trở lo âu: lớn tuổi, ngôn ngữ bất đồng,...Con tôi là người Công giáo, chúng nói với tôi ở Mỹ cũng có đền thờ của Cha, ên đưa tôi viếng Cha. Khi đến viếng Cha, tôi có cầu nguyện với Cha cho chúng tôi trở thành công dân Mỹ. Sáng hôm nay, hai vợ chồng tôi đi thi quốc tịch. Hình như có gì đó nhiệm màu nên trước khi đi hai vợ chồng tôi uống nước xin từ văn phòng Cha về, và cầu nguyện cho mọi điều suông sẻ. Kết quả là chúng tôi thi rất tốt dù tiếng Anh không giỏi lắm, mà trả lời rất giỏi, đúng. Chúng tôi đến đây xin tạ ơn Cha. Vì chúng tôi nghĩ rằng mình chỉ là một phần, cái chính là do ơn trên giúp. Nhân qua đây, tôi nghĩ mọi người nên đến với Cha. Tôi biết Cha Diệp lâu rồi, quê tôi ở Sa Đéc, nên sau này từ Sài Gòn về quê, lần nào tôi cũng ghé Cha. Tôi không theo đạo Công giáo, nhưng thấy hàng triệu triệu người tin, bạn bè anh em ở Việt Nam đi cầu xin với Cha, tôi cũng đi theo, và cuối cùng là tôi cũng đã rất tin nơi Cha. Niềm tin dẫn dắt mình đến nhiều may mắn khi mình cảm thấy lạc lõng, mà niềm tin đó từ Chúa từ Cha thì thật tuyệt vời.
(Nhân chứng Ơn lành Tháng 9-2014)
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 29G1M