(0) item
Ông Dominic Ngo – Garden Grove, CA

AI TIN THÌ SẼ ĐƯỢC, NHƯ TÔI ĐÃ ĐƯỢC

Ông Dominic Ngo. Hình: TBDF
Trước đó, tôi có đưa 16 lượng vàng 9999 cho một người giữ dùm, khi tôi lấy lại họ có hỏi lấy lại để làm gì. Tôi nói để đưa cho con nuôi, mà lo hậu sự cho tôi. Thế là họ đưa lại cho tôi. Tháng 2-12014, vì tin tưởng nên tôi giao số vàng ấy cho người con nuôi. Sau này cảm thấy không yên tâm, tôi đề nghị người con nuôi đưa lại cho tôi. Vì thấy khi tôi đưa vàng mà không làm giấy tờ gì hết, nên họ lật ngược, nói tôi không đưa vàng bạc gì hết. Vì thấy họ tráo trở quá, nên tôi có dọa nếu họ không trả vàng tôi sẽ đâm họ mù mắt. Họ không trả vàng, mà còn thưa tôi ra tòa. Lúc đó trát của tòa gửi về nhà tôi tới tấp. Tôi mất ăn mất ngủ. Thật ra tôi chẳng biết họ thưa tôi tội gì. Tháng 10 vừa rồi tôi ra tòa, khi đó mới biết rằng tôi đã bị thưa nhiều tội rất nặng, là tội hăm dọa người khác. Tôi có nhận tội. Tôi làm thì tôi nhận. Tòa xử cách ly tôi. Tháng 4-2014, tình cờ tôi mở TV thấy có Chương trình truyền hình Trương Bưu Diệp, nói về các phép lạ Cha Diệp đã làm, nên tôi đã cầu nguyện với Cha, xin Cha giải thoát áp lực tù tội. Kết quả trong phiên mới đây, tòa xử là tôi không bị tù tội gì hết! Tôi nghĩ chính là nhở Cha Diệp cầu bầu lên Đấng Tối Cao cho tôi.
Hôm nay tôi đến để tạ ơn Cha, nhưng không chỉ ngày hôm nay, mà tôi sẽ đến với Cha hàng tháng. Tôi biết Cha Diệp từ bên Việt Nam cơ, nhưng chưa có điều kiện xuống Tắc Sậy thăm Cha. Từ khi biết Văn phòng Trương Bửu Diệp Foudation, cứ đúng thứ Năm đầu tháng tôi lại đến dự Buổi cầu nguyện chung. Tôi năm nay đã hơn 70 tuổi, bệnh tật trong người nhiều lắm, nên đã lo hậu sự và chuẩn bị ngày Chúa gọi. Bây giờ tôi chỉ xin Cha cho tôi sự bình an cho đến ngày Chúa gọi tôi ra khỏi thế gian này. Những ai thiếu đức tin thì hãy củng cố đức tin của mình. Tin thì sẽ được như tôi đã được.
(Nhân chứng Ơn lành - Tháng 10-2014)
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 10G0M