(0) item
Nghĩa tử nghĩa tận
(TBDF) - Những ai muốn đặt hình người thân qua đời tại TBDF vui lòng nhận Phiếu ghi danh tại Văn phòng. Phiếu ghi danh phải do người thân trực hệ (Cha, mẹ, vợ, chồng, con cái) điền và ký tên. Đồng thời người ghi danh sẽ gửi hình người thân quá cố. Hình sẽ được đưa lên màn hình điện tử đặt trong Nhà thăm viếng Cha Diệp. (xem hình)
TBDF sẽ nhờ quý khách đến thăm viếng Cha hàng ngày cầu cho linh hồn người quá cố, và trong những Buổi cầu nguyện hàng tháng, Ban điều hành TBDF sẽ nhắc để mọi người cùng hiệp thông cầu nguyện. Đến ngày giỗ, Hội sẽ tổ chức buổi đọc kinh cầu nguyện để tưởng nhớ, và xin Cha Diệp cầu bầu cho người đã khuất.
Người ở xa hoặc ở ngoại quốc, không có điều kiện đến trực tiếp Văn phòng, nếu muốn tham gia chương trình này, vui lòng liên lạc Văn phòng TBDF qua phone, hoặc email để được hướng dẫn cụ thể.
Đặt hình người thân qua đời tại TBDF nằm trong Chương trình 'Nghĩa tử - Nghĩa tận' do TBDF thực hiện. Người ghi danh tham gia được miễn phí hoàn toàn. Mục đích của Chương trình này nhằm vinh danh Cha Trương Bửu Diệp.

Mọi chi tiết, xin liên lạc Văn phòng TBDF:
14231 Euclid St., E 103 - 105
Garden Grove, CA 92843
Phone: (714) 537-8159 (Office) hoặc (714) 362-6608 (Cell)
Email: info@truongbuudiep.org
Copyright 2018 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 7G0M