(0) item
Ông Thoại Trần – Garden Grove, CA

CÓ ĐỨC TIN XIN GÌ CŨNG ĐƯỢC

Tôi sống ở Việt Nam, mới qua Mỹ được ba năm. Trước khi qua Mỹ, gia đình tôi không biết cuộc sống bên Mỹ thế nào, nên đã cầu nguyện với Cha. Qua tới đây chỉ vài ba ngày, tôi được ơn như ý là có việc làm. Khi đi học thi lấy bằng lái xe, tôi đều cầu nguyện với Cha. Đến ngày thi lái, tôi cảm giác mình chưa lái được nên cầu nguyện, thế là tôi pass, và đã có bằng lái xe. Qua Mỹ đã gần 3 năm mà mới đây tôi mới đi khám sức khỏe, thử máu. Tôi lại cầu nguyện. Nhờ ơn trên tôi không bị bệnh gì cả.
Tôi biết TBDF rất tình cờ, là khi lái xe ngang trên đường Euclid. Còn hàng ngày tôi cầu nguyện với Cha ở nhà thôi. Tôi nghĩ đức tin là quan trọng nhất. Có đức tin thì xin là được. Như bản thân tôi, cứ cầu nguyện gì là tôi đều nhận được.
(Nhân chứng Ơn lành – Tháng 11-2014
)
 
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 33G0M