(0) item
Nếu quư vị muốn nhận báo gửi trực tiếp đến tận nhà qua bưu điện (hoàn toàn miễn phí), xin nhấn vào đây
Bản tin Ơn lành số 17
Download PDF
1-TBDF phát hành thẻ thăm viếng Cha Diệp
2-Ơn lành: Ông Thomas Muzila-G.G, CA
3-Giảm đau 80% chỉ sau 3 ngày cầu nguyện
4-Xin khấn-Cảm tạ (từ nơi xa)
5-Đến Cali chỉ để xin khấn với Cha Diệp
6-Ba câu chuyện xúc động về gia đình (tt)
7-Thông tin cần thiết
8-Cách duy trì Nhà thăm viếng Cha Diệp
9-Quà tặng tại Nhà thăm viếng Cha Diệp
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 7G0M