(0) item
Bà Nguyễn Thị Sen – Garden Grove, CA

CHA TÔI CỨU TÔI


Bà Nguyễn Thị Sen (phải) và người bạn. Hình chụp tại TBDF Studio.
Hồi tháng 2-1015 tôi đi mổ tim. Trước đó, bác sĩ nói rằng bệnh của tôi nặng, mổ cũng chết, không mổ cũng chết. Nghe vậy, con tôi ký tên cho tôi mổ. Tôi cầu cứu Cha Diệp, nhưng cũng nói với các con chuẩn bị, lo liệu hậu sự cho tôi. Vào phòng, họ mổ lúc nào tôi chẳng biết. Mổ xong, tôi phải nằm trong nhà thương, không đi đâu được, nên tôi nói với con đưa hình Cha và xin chai nước ở Văn phòng Cha đã được làm phép mang vào nhà thương cho tôi cầu xin. Mới được 3 ngày tôi đứng lên đi được. Mấy người xung quanh hỏi tôi uống thuốc gì mà mau lành bệnh vậy. Tôi trả lời: “Tôi chẳng uống thuốc gì cả, Cha tôi cứu tôi.” Bốn ngày sau tôi đòi về, con tôi cho về. Về nhà, tôi có thể giúp các con tôi làm công chuyện nhà, chứ không phải nằm một chỗ. Tôi còn bị bệnh gout. Mấy ngày trước tay tôi đau lắm, chẳng làm được. Tôi lại nói với Cha: “Cha ơi, Cha xem này, tay con đau thế này thì sao con làm việc được đây. Cha cứu con với.” Mấy hôm nay tôi đỡ nhiều rồi. Từ lâu rồi, cứ có việc gì tôi lại cầu cứu Cha Diệp và được Cha ban ơn. Niềm tin của tôi rất mạnh. Tôi khuyên mọi người đừng có thử Cha, mà phải đặt trọn niềm tin nơi Cha thì Cha sẽ cầu bầu giúp.
(Nhân chứng Ơn lành - Tháng 12-2014)
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 70G0M