(0) item
Bà Hoàng Kim Yến – Garden Grove, CA.

"CẦU XIN CHA, TÔI VƯỢT QUA ĐƯỢC TẤT CẢ"

Vào 2012 tôi đi Mỹ mới được 3 năm, và bảo lãnh cho con trai út của tôi, nhưng giấy tờ cứ bị trục trặc. Tôi đã cầu xin với Cha Trương Bửu Diệp, thì giấy tờ đã suôn sẻ. Ơn lành thứ hai là năm 2013, đứa cháu 15 tuổi của tôi xin đi du học ở Mỹ. Tôi đến cầu xin Cha, kết quả là đến nay cháu đã sang Mỹ được 3 năm. Hôm nay tôi đến tạ ơn Cha và xin cho gia đình đứa con gái ở Machachusette được hạnh phúc, làm ăn khấm khá, và cuối cùng thì xin cho gia đình tôi được ở lại ổn định trên nước Mỹ này. Tôi biết Cha Diệp từ khi còn ở Việt Nam. Cuộc đời tôi gặp nhiều chông gai, nhưng cứ cầu xin Cha thì tôi vượt qua tất cả. Vì vậy, theo tôi, ai gặp khó khăn cứ chạy đến Cha. Nếu ai không có điều kiện để đến thăm Cha, thì cứ cầu nguyện với Cha, thật lòng cầu xin thì Cha sẽ ban cho nhiều may mắn.
(Nhân chứng Ơn lành - Tháng 12-2014)
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 37G1M