(0) item
Chị Hương Phạm – Garden Grove, CA

CHA DẪN ĐƯỜNG CHO CON TÔI VỀ NHÀ

Tôi là người ngoại đạo. Mọi người nói có đền Cha Trương Bửu Diệp rất linh thiêng nên tôi đã đến cầu xin Cha. Ngày 16 tháng 11, tôi đi làm, con tôi ở nhà bỏ đi đâu tôi không biết. Tôi không liên lạc được. Tôi đến Cha, quỳ xuống chân Cha và xin Cha dẫn đường cho con tôi về nhà. Sau hơn 1 tháng, thì con tôi đã về nhà rồi. Khi khấn với Cha tôi chẳng biết nói gì, mà chỉ nghĩ sao nói vậy. Tôi không biết tin ai, chỉ cầu nguyện ơn trên, và khi cầu nguyện mà được thì tôi đã tin Cha Diệp đã dẫn con tôi về. Tôi nghĩ khi cầu nguyện phải thật lòng thì bề trên sẽ ban phước lành.
(Nhân chứng Ơn lành - Tháng 1-2015)
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 5G1M