(0) item
Nếu quư vị muốn nhận báo gửi trực tiếp đến tận nhà qua bưu điện (hoàn toàn miễn phí), xin nhấn vào đây
Bản tin Ơn lành Số 21
1-Niềm vui khi có Thẻ thăm viếng Cha Diệp
2-Hết đau chỉ sau vài phút cầu nguyện
3-Một chút ký ức về Cha Diệp
4-Xin khấn - Cảm tạ
5-Bận rộn ở Văn phòng Cha Diệp
6-Vứt bỏ hay chưa?
7-Thông tin cần thiết
8-Các cách duy trì Văn phòng Cha Diệp
9-Quà tặng tại Nhà thăm viếng Cha
Copyright 2020 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 4G0M
page ID: 552