Skip to main content
(0) item
Nếu quư vị muốn nhận báo gửi trực tiếp đến tận nhà qua bưu điện (hoàn toàn miễn phí), xin nhấn vào đây
Bản tin Ơn lành Số 21
Download PDF
1-Niềm vui khi có Thẻ thăm viếng Cha Diệp
2-Hết đau chỉ sau vài phút cầu nguyện
3-Một chút ký ức về Cha Diệp
4-Xin khấn - Cảm tạ
5-Bận rộn ở Văn phòng Cha Diệp
6-Vứt bỏ hay chưa?
7-Thông tin cần thiết
8-Các cách duy trì Văn phòng Cha Diệp
9-Quà tặng tại Nhà thăm viếng Cha