(0) item
Bà Châu Thị Huệ - Anaheim, CA

"CHA ƠI, CON ĐẬU QUỐC TỊCH RỒI!"

Tôi lớn tuổi nên học rất khó. Lần trước không biết Cha, đi thi tôi run quá, bị rớt. Lần này tôi xin tấm hình của Cha, bỏ vào túi, nên rất tự tin. Vô phòng thi, họ chỉ hỏi mấy câu ‘No’, ‘Yes’ thôi. Nhưng nhờ Cha giúp đỡ, tôi lấy được bình tĩnh để trả lời cho đúng. Tôi là người ngoại đạo nhưng tin Cha đã giúp. Bạn bè tôi học chung giới thiệu nên đến với Cha được 7 lần. Tối chủ nhật tôi đến cầu xin Cha Diệp, sáng thứ hai đi thi thì tôi đậu. Hôm nay tôi trở lại đây, và đã báo với Cha: “Cha ơi, con đậu quốc tịch rồi!”
Tôi nghe tiếng Cha Diệp lâu rồi, từ ngày còn ở Việt Nam. Sang Mỹ được 5 năm, nhưng tôi mới biết Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation. Từ ngày biết Cha, gia đình có chuyện gì tôi đều đến nhờ Cha giúp đỡ. Bạn bè có chuyện gì tôi đều khuyên nên đến Văn phòng Cha, xin nước về uống để tăng sức mạnh tinh thần. Hôm qua khi tôi thi đậu, tôi trở về trường chở mấy người đến đây để cầu nguyện.
(Nhân chứng Ơn lành - Tháng 2-2015)
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 9G0M