(0) item
TRỰC TIẾP BUỔI CẦU NGUYỆN THÁNG 12

BUỔI CẦU NGUYỆN THÁNG 12

Trương Bửu Diệp Foundation đang truyền trực tiếp Buổi cầu nguyện tháng 12-2015 vào lúc 7:00 PM ngày 3 tháng 12 năm 2015
Quý vị ở xa muốn hiệp thông cầu nguyện, đúng giờ cầu nguyện, xin click vào ĐÂY

TBDF
Google AdSense
Copyright 2022 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 10G1M