(0) item
Nếu quư vị muốn nhận báo gửi trực tiếp đến tận nhà qua bưu điện (hoàn toàn miễn phí), xin nhấn vào đây
Bản tin Ơn lành số 25
1-Ơn lành: Nguyễn Thanh Cần (N. Carolina)
2-Thư kêu gọi tổ chức chung Lễ Giỗ Cha Diệp
3-Xin khấn-Cảm tạ
4-Email chia sẻ ơn lành từ Nhật Bản
5-Cảm tưởng Khách đến thăm Cha
6-Merry Christmas and A Happy New Year
7-Thông tin cần thiết
8-Giúp duy trì Nhà thăm viếng Cha
9-Quà tặng cho khách đến thăm Cha
Copyright 2020 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 1G0M
page ID: 599