Skip to main content
(0) item
Nếu quư vị muốn nhận báo gửi trực tiếp đến tận nhà qua bưu điện (hoàn toàn miễn phí), xin nhấn vào đây
Bản tin Ơn lành số 25
Download PDF
1-Ơn lành: Nguyễn Thanh Cần (N. Carolina)
2-Thư kêu gọi tổ chức chung Lễ Giỗ Cha Diệp
3-Xin khấn-Cảm tạ
4-Email chia sẻ ơn lành từ Nhật Bản
5-Cảm tưởng Khách đến thăm Cha
6-Merry Christmas and A Happy New Year
7-Thông tin cần thiết
8-Giúp duy trì Nhà thăm viếng Cha
9-Quà tặng cho khách đến thăm Cha