Skip to main content
(0) item
Khai Trương Văn Pḥng

 

 

TRƯƠNG BỬU DIỆP FOUNDATION vừa chính thức khai trương văn phòng của Hội tại:
14231 Euclid St., Suite # E 103, Garden Grove CA 92843 (Khu Euclid Business Center).

Đến văn phòng Quý Vị sẽ được:

1.     Hướng dẫn ký Thỉnh Nguyện Thư (TNT) xin Tuyên Thánh Cha Diệp. 
2.     Thu nhận tất cả các chứng từ, chứng tích, và tài liệu về ơn lành, phép lạ từ Cha Diệp. Trực tiếp ghi âm, ghi hình các ơn lành do nhân chứng kể lại.
3.     Phân phát và phổ biến các tài liệu về Cha Trương Bửu Diệp.
4.     Giới thiệu các dịch vụ, sản phẩm của các công ty tài trợ cho Hội TBDF.

Đặc biệt, văn phòng hiện đang đặt tượng và phù điêu Cha Diệp (vừa được nhà thờ Tắc Sậy, Cần Thơ chuyển qua) để mọi người có thể đến khấn nguyện và cảm tạ với Cha.