(0) item
BUỔI CẦU NGUYỆN THÁNG 2-2016
7 GIỜ TỐI THỨ NĂM, NGÀY 4 THÁNG 2-2016 LÀ BUỔI CẦU NGUYỆN HÀNG THÁNG.
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÝ ÔNG BÀ, CÔ BÁC, ANH CHỊ EM ĐẾN THAM DỰ.
TBDF SẼ TRUYỀN TRỰC TIẾP, QUÝ VỊ Ở XA MUỐN HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN, XIN VÀO WEBSITE CỦA TBDF, HOẶC VÀO https://goo.gl/eRtrRA

Buổi cầu nguyện Tháng 1-2016 được truyền trục tiếp. Hình chụp lại qua màn hình computer.
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI!
TBDF
Google AdSense
Copyright 2022 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 5G1M