(0) item
PHÁT HÀNH BẢN TIN ƠN LÀNH SỐ 26
Bản tin Ơn lành số 26 đã được TBDF phát hành với những nội dung: Hình ảnh mừng Sinh nhật lần thứ 119 Cha Trương Bửu Diệp và đón mừng năm mới 2016 tại TBDF; Ơn lành của gia đình bà Lan Nguyễn đến từ Tennessee; những lá thư từ Arizona, Georgia gửi đến TBDF; những lời khấn nguyện và cảm tạ Cha Diệp từ nơi xa; và những thông tin cần thiết khác.
TBDF phát hành Bản tin miễn phí tại Văn phòng. Những người ở xa có thể download bản tin từ website của TBDF (xem hình hướng dẫn)
TBDF
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 31G1M