(0) item
Ông Trần Đức Ṭng – Illinois

"CỨ THÀNH TÂM LÀ CHA SẼ GIÚP"

Trước ở Việt Nam tôi cũng đã đến mộ của Cha một vài lần và tôi cũng đã xin, nhưng có lẽ do tôi chưa thành tâm lắm nên Cha chưa nhận lời. Khi qua bên đây tôi cũng đã đến đây hai ba lần. Hôm qua tôi đến đây ngồi với Cha và xin Cha là “ngày mai, tức hôm này ngày 23 tháng 4, lúc 11h  con sẽ thi quốc tịch, vậy con xin cha cầu nguyện cho con để con thi  đậu quốc tịch vào đợt này. Con cũng mệt mỏi vì con đã thi hai lần rớt rồi”.
Hôm nay tôi đi tôi cũng lo lắng nhưng tôi cũng tin tưởng là tôi đã cầu nguyện Cha thì cha sẽ giúp cho tôi thi đậu hôm nay. Trước khi tôi vào phòng thi thì tôi vẫn cầu xin Cha xin cha thương con vì con rất mong muốn thì vào quôc tịch vì con cái con muốn con có quốc tịch để có thể đi đi về về với con cái ở bên này và bên Việt Nam cho tiện lợi, vì con có 4 con bên Mỹ và 3 con bên Việt Nam, con cũng rất nhớ mấy cháu bên Việt Nam. Hôm nay tôi đến đây để làm chứng và vinh danh Cha vì Cha đã giúp cho tôi thi đậu Quốc tịch như tôi cầu xin. Mọi người nếu ai có vấn đề gì khó khăn thì nên đến xin với Cha để Cha cầu nguyện giúp cho thì sẽ được, với điều kiện là phải có lòng tin, thành khẩn và tin vào Cha thì chắc chắn Chúa sẽ nhận lời. Hai lần thi quốc tịch trước, thực tế tôi không muốn lắm đâu, vì tôi biết là tôi đã lớn tuổi rồi, gần 70 tuổi rồi, họ nói gì tôi không hiểu. Lần này vì các con tôi nó thiết tha quá, cứ nói với tôi là ba cứ thành tâm xin với Cha thì ba sẽ thi được.
Lần này tôi cầu với Cha để Cha giúp tôi và họ hỏi tôi rất nhiều nhưng tôi xin được người thông dịch và tôi cũng gặp người phỏng vấn là sếp nên mọi việc đều may mắn. Hôm qua tôi đã ngồi cầu nguyện với Cha gần 2 tiếng đồng hộ, tôi nắm tay cha vì vậy tôi tin là tôi sẽ đậu.
Tôi biết văn phòng Cha do bà cô tôi ở San Diego giới thiệu và nói tôi là cháu cứ xuống cầu với Cha đi. Từ San Diego tôi phải đi xe đò xuống đây rồi hôm qua tôi đi bộ từ phòng trọ tới đây, vì vậy tôi nghĩ là tôi thành tâm thì chắc Cha giúp tôi.

(Nhân chứng Ơn lành - Tháng 4-2015)
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 15G1M