(0) item
TRUYỀN TRỰC TIẾP BCN THÁNG 2-2016
Buổi Cầu nguyện Tháng 2 - 2016 được truyền trực tiếp vào đúng 7:00 PM. Quý vị ở xa muốn hiệp thông cầu nguyện, xin click vào ĐÂY
 
Google AdSense
Copyright 2022 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 4G1M