(0) item
TBDF ĐÓN GIAO THỪA BÍNH THÂN
Nhân dịp Xuân Bính Thân, Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) tổ chức cho Thiện nguyện viên party đón giao thừa vào lúc 10:00 PM ngày Chủ nhật 7 tháng 2, 2016 tại Văn phòng TBDF.
Chương trình gồm: Pot luck, thi bóc bánh chưng, Karaoke Xuân, Đốt pháo đón Giao thừa, Chúc lành năm mới, Lô tô - Lì xì lấy hên.Đón Giao thừa năm 2015. Hình: TBDF
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 19G0M