Skip to main content
(0) item
TRƯNG BÀY LINH VẬT TỪ TẮC SẬY

THÔNG BÁO

Kính mời Quư Vị đến thăm viếng linh vật của Cha Trương Bửu Diệp đang được trưng bày tại văn pḥng TBDF:
    14231 Euclid St., STE# E103
    Garden Grove, CA 9284  
(714) 537 8159 – (714) 362 6608

Giờ Mở Cửa:
·       Thứ Ba đến Chủ Nhật, 10am – 6pm. Thứ Hai nghỉ.

Các linh vật được trưng bày:

·       Chén Thánh Cha Diệp dùng khi làm Cha Sở Họ Đạo Cồn Phước.
·       Mảnh ván ḥm và vụn hài cốt từ mộ Cha Trương Bửu Diệp tại Tắc Sậy khi di dời Hài Cốt lần thứ 2 Ngày 4 tháng 3 năm 2010.

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI