(0) item
NGÀY GIỖ CHA TRƯƠNG BỬU DIỆP
Năm nay Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) sẽ tổ chức một chương trình đặc biệt để kỷ niệm 70 năm ngày mất của Cha (12-03-1946 * 12-03-2016), gồm:
Văn nghệ vào ngày thứ Bảy 12 tháng Ba, 2016 tại:
Saigon Performing Arts Center
16149 Brookhurst St, Fountain Valley, CA 92708
Chương trình có 2 xuất: 2 giờ 30 chiều và 7:30 tối, bao gồm nghi thức Văn Khấn, nhân chứng chia sẻ ơn lành Cha Diệp, các tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh do Trung Tâm Thúy Nga thực hiện.
Tiệc giỗ Cha vào ngày Chủ Nhật 13 tháng Ba, 2016 tại:
Trương Bửu Diệp Foundation
14231 Euclid St. Phòng E 103-105, Garden Grovce, CA 92843
Từ 10g sáng đến 6g chiều. Sau tiệc giỗ sẽ có chương trình văn nghệ do TBDF thực hiện.
Văn nghệ và tiệc giỗ hoàn toàn miễn phí cho người có thẻ Thăm Viếng TBDF.
Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc Văn phòng TBDF số điện thoại (714) 537 8159; (714) 362 6608. Hoặc email: info@truongbuudiep.org
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI!