(0) item
Nếu quư vị muốn nhận báo gửi trực tiếp đến tận nhà qua bưu điện (hoàn toàn miễn phí), xin nhấn vào đây
Bản tin Ơn lành Số 28
Download PDF
Trong số báo kỳ này sẽ có thông báo về Chương trình 70 năm ngày Giỗ Cha Diệp; Các nhân chứng ơn lành: Ông Phạm Văn Công (California); anh Bằng Nguyễn (Oklahoma), bà Cao Thị Hinh (Wisconsin), Bà Lina Nguyễn (Massachusetts), ông Nguyễn Dương An (Việt Nam); Xin khấn và cảm tạ của những người gửi đến từ phương xa; Hình ảnh về những giây phút đón mừng năm mới Bính Thân tại TBDF. Chia sẻ: 30 câu nói của Thiền sư Thích Nhất Hạnh giúp bạn sống hạnh phúc hơn (phần 1)
Mời đọc !