(0) item
Nếu quư vị muốn nhận báo gửi trực tiếp đến tận nhà qua bưu điện (hoàn toàn miễn phí), xin nhấn vào đây
Bản tin Ơn lành Số 29
Download PDF
Trong số báo kỳ này sẽ có thông báo về Chương trình 70 năm ngày Giỗ Cha Diệp; Các nhân chứng ơn lành: Bà Nguyễn Thị Tuyết Hoa (California); Lá thư chia sẻ ơn lành từ Anh Quốc của bà Đinh Thị Mương; Những lời Xin khấn và Cảm tạ của người gửi đến từ phương xa; Cảm tưởng khách đến thăm Cha của người đến từ Utah, San Diego, Canada; Chia sẻ: 30 câu nói của Thiền sư Thích Nhất Hạnh giúp bạn sống hạnh phúc hơn (tiếp theo và hết); và những thông tin cần thiết khác.
Mời đọc !

 
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 49G0M