(0) item
Nếu quư vị muốn nhận báo gửi trực tiếp đến tận nhà qua bưu điện (hoàn toàn miễn phí), xin nhấn vào đây
Bản tin Ơn lành Số 30
Download PDF
Bản tin Ơn lành số 30 là Bản tin đặc biệt Kỷ niệm 70 năm ngày mất của Cha Trương Bửu Diệp, một vị Mục tử tốt lành đã hiến mạng sống vì đàn chiên.
Nội dung gồm tin tức và hình ảnh về Chương trình Giỗ Cha trong hai ngày 12 và 13 tháng Ba năm 2016, tại Saigon Performing Arts Center và tại Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation. Ngoài phần Xin khấn, Cảm tạ và các thông tin cần thiết, số báo này còn có bài viết của một nhân chứng, kể lại ngày cuối đời của Cha Diệp đã hy sinh cho các con chiên tại họ đạo Tắc Sậy.
Xin mời đọc!
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 16G0M