(0) item
BUỔI CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2016
Vào lúc 7 giờ tối thứ Năm, ngày 7 tháng Tư, 2016 sẽ có Buổi cầu nguyện chung với Cha Trương Bửu Diệp.
Kính mời quý vị đến tham dự.
Buổi cầu nguyện sẽ được truyền trực tiếp để người ở xa có thể hiệp thông cầu nguyện.
TBDF
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 11G0M