(0) item
Nếu quư vị muốn nhận báo gửi trực tiếp đến tận nhà qua bưu điện (hoàn toàn miễn phí), xin nhấn vào đây
Bản tin Ơn lành Số 31
Download PDF
Bản tin Ơn Lành số 31 gồm có:
-Bài phỏng vấn ông John Nguyễn, Ban Điều Hành TBDF về Dự án 'Làng Cha Diệp' với đầy đủ các thông tin cần biết về một dự án với ý tưởng phục vụ cộng đồng của TBDF theo gương Cha Diệp.
-Ơn lành của ông Trần Tứ Đệ gửi lên website của TBDF từ Saigon, Việt Nam.
-Những lời xin khấn & Cảm tạ từ xa
-Cảm tưởng của khách đến dự Chương trình Giỗ Cha Diệp
-Thông tin cần thiết và Quảng cáo.
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 7G0M