(0) item
TRỰC TIẾP BUỔI CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2016
Buổi cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp tối ngày 7 tháng Tư năm 2016 bắt đầu vào lúc 7 giờ và kết thúc vào lúc 8 giờ.
Ngoài các nội dung thường kỳ, trong Buổi Cầu nguyện Tháng 4-2016, Ban Điều Hành Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) sẽ giới thiệu chi tiết về Dự án ‘Làng Cha Diệp’ tại Quận Riverside, California và phát Phiếu ghi danh cư ngụ trong ‘Làng Cha Diệp’.
TBDF sẽ truyền trực tiếp Buổi cầu nguyện. Những người ở xa có thể hiệp thông cầu nguyện bằng cách click vào ĐÂY.
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 9G0M