(0) item
GHI DANH CƯ NGỤ TRONG 'LÀNG CHA DIỆP'
Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) đã lập Phiếu ghi danh cư ngụ trong Làng Cha Diệp (Register to live in Father Diep's Village). Việc ghi danh cư ngụ trong Làng Cha Diệp là tự nguyện và không phải đóng bất kỳ chi phí nào.
Mô hình Làng Cha Diệp hiện đang được trưng bày tại Văn phòng TBDF.
Những ai có nhu cầu, vui lòng đến nhận, điền và gửi lại Phiếu ghi danh tại:
Văn phòng TBDF 14231 Euclid St., Suite # E 103-105
Garden Grove, CA 92843
Muốn biết thêm chi tiết, có thể email đến info@truongbuudiep.org, hoặc gọi phone (714)537-8159, (714)362-6608
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 21G1M