(0) item
Nếu quư vị muốn nhận báo gửi trực tiếp đến tận nhà qua bưu điện (hoàn toàn miễn phí), xin nhấn vào đây
Bản tin Ơn lành số 32
Download PDF
Bản tin Ơn lành số 32 gồm có:
-Nhân chứng ơn lành: Ông bà Đường, Hoàng Diệu (San Diego, CA), và hai ơn lành gửi đến từ Đồng Nai, Việt Nam.
-Thơ Nguồn cậy trông (Joseph Nguyễn)
-Thông báo về Ghi danh cư ngụ trong Làng Cha Diệp.
-Xin khấn - cảm tạ (từ nơi xa)
-Bạn đọc viết: Thực hiện lời hứa với Cha Diệp
-Chia sẻ: Phật dạy 7 cách bố thí
.
-Thông tin cần thiết và Quảng cáo.
Mời đọc!
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 23G0M