Skip to main content
(0) item
Nếu quư vị muốn nhận báo gửi trực tiếp đến tận nhà qua bưu điện (hoàn toàn miễn phí), xin nhấn vào đây
Bản tin Ơn lành Số 33
Download PDF
Bản tin Ơn Lành Số 33 gồm có:
-Ơn lành của chị Crystal Tran cầu xin chọ mẹ bị mổ u não.
-Phỏng vấn nhạc sĩ Thượng Uyển, tác giả 12 bài hát trong CD 'Hòa khúc Tạ ơn' do TBDF phát hành nhân Mother's Day.
-10 Bí quyết sống Hạnh phúc do Đức Giáo Hoàng Francis chia sẻ.
-Những lời Xin khấn-Cảm tạ từ xa.
-Thông báo cần thiết và Quảng cáo.
Mời đọc!