(0) item
LÀM THẺ TBDF ĐỂ ĐƯỢC PHỤC VỤ TỐT HƠN
Thẻ Thăm Viếng TBDF
Để giảm bớt sự thất lạc khi gửi các quà tặng của TBDF đến nhà, kể từ tháng 5 năm 2016, quý khách từ các tiểu bang hoặc các quốc gia khác khi gọi hoặc viết thư hay email cho Hội để yêu cầu gửi quà tặng, hoặc để ghi danh các chương trình do Hội tổ chức, xin vui lòng ghi số thẻ TBDF của mình.
Mẫu Thẻ TBDF.
Nếu quý khách nào chưa làm thẻ TBDF, xin ghi danh làm thẻ trước khi gửi yêu cầu.
TBDF
 
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 10G0M