(0) item
GHI DANH CƯ NGỤ TRONG LÀNG CHA DIỆP
Từ đầu tháng 4, TBDF đã phát đơn ghi danh cư ngụ trong Làng Cha Diệp tại văn phòng. Qúy vị ở xa, xin vào trang web truongbuudiep.org để download form, hoặc gọi cho chúng tôi để nhận phiếu ghi danh qua bưu điện.

Mô hình Làng Cha Diệp.
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 14G0M