(0) item
Nếu quư vị muốn nhận báo gửi trực tiếp đến tận nhà qua bưu điện (hoàn toàn miễn phí), xin nhấn vào đây
Bản tin Ơn lành Số 34
Download PDF
Bản tin Ơn lành Số 34 gồm có:
-Thành lập TDBFuture, gồm những gia đình có con nhờ lời cầu bầu của Cha Diệp.
-Ơn lành: Ông Trần Lợi đến từ Canada.
-Những lời Xin khấn, Cảm tạ từ phương xa.
-Thư gửi Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp.
-6 câu nói người xưa khuyên nên đọc hằng ngày.
-Thông tin cần biết và Quảng cáo.

Mời đọc!
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 1G0M