(0) item
Nếu quư vị muốn nhận báo gửi trực tiếp đến tận nhà qua bưu điện (hoàn toàn miễn phí), xin nhấn vào đây
Bản tin Ơn Lành Số 35
Download PDF
Bản tin Ơn lành Số 35 gồm có:
-TBDF thành lập TBDFellowship dành cho các bạn trẻ tuổi từ 18 đến 35.
-Ơn lành: Nguyễn Thị Mai Trâm
-Hình ảnh về BCN Tháng 5 và Ngày của Mẹ 2016.
-Xin Khấn - Cảm tạ (từ phương xa gửi đến)
-Niềm vui của TNV TBDF
-Cảm tưởng khách đến thăm Cha: Về Nguồn.
-Khó khăn giúp bạn thành công.
-Thông tin cần thiết - Quảng cáo.
Mời đọc!