(0) item
BUỔI CẦU NGUYỆN THÁNG 6-2016
ĐÚNG 7 GIỜ TỐI THỨ NĂM, NGÀY 2 THÁNG 6, 2016 LÀ BUỔI CẦU NGUYỆN HÀNG THÁNG TẠI TBDF.
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÝ ÔNG BÀ, ANH CHỊ EM ĐẾN THAM DỰ. QUÝ VỊ Ở XA MUỐN TRỰC TIẾP HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN CHUNG, XIN VÀO:
LIVE hoặc
- Facebook: Truong Buu Diep Foundation

Quý vị không xem trực tiếp Buổi cầu nguyện qua Internet có thể xem lại sau Buổi cầu nguyện, hoặc liên lạc với TBDF, đọc số thẻ TBDF để được gửi DVD miễn phí đến tận nhà.
TBDF
Google AdSense
Copyright 2022 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 5G0M