(0) item
Ông Đông Nguyễn - Canada

"CHA GIÚP CHÚNG TÔI GIẢI QUYẾT MỌI CHUYỆN SUÔNG SẺ"

Chúng tôi chỉ mới biết về Cha Diệp 2-3 năm nay. Qua Internet tôi biết website của TBDF. Năm ngoái, bà xã tôi có sang Mỹ và đến Văn phòng TBDF, nên lần này chúng tôi đã biết mà chạy đến cầu xin với Cha Diệp. Số là mẹ chúng tôi sức khỏe yếu kém, hiện đang nằm ở nursing home. Từ Canada sang chúng tôi không biết thủ tuc giấy tờ bên Mỹ thế nào, nên tôi đã khấn nhờ Cha cầu bầu giúp. Chỉ trong 2 ngày qua, chúng tôi đã giải quyết xong mọi chuyện, rất suông sẻ và nhanh chóng. Từ khi biết website của TBDF, chúng tôi cầu nguyện gì thì cũng được. Nhiều ơn quá, nên tôi không thể nhớ và kể hết được. Nhân dịp sang Mỹ lần này, chúng tôi may mắn tìm được đến tận nơi Văn phòng của TBDF để cảm tạ Cha, và làm chứng cho Cha. Xin cám ơn các anh chị em đang làm việc tại TBDF.
Google AdSense
Copyright 2022 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 12G0M