(0) item
Cô Trần Thị Nga – Los Angeles, CA.

"CHA CHỮA BỆNH CHO CHÁU TÔI"

Tôi có đứa cháu 7 tuổi bị cong xương. Trước đó, một đứa cháu khác của tôi cũng bị cong xương, phải mổ cách đây mấy tháng, và phải đặt miếng sắt trong xương. Tôi đã đến Văn phòng TBDF để xin khấn với Cha. Tôi nói, Cha ơi, cháu con bé quá, nếu phải mổ mà đặt miếng sắt trong xương thì tội nghiệp cho cháu quá, xin Cha thương mà chữa cho cháu. Tôi đến cầu nguyện với Cha như thế 3 lần.
Bác sỹ yêu cầu con bé 7 tuổi cứ mỗi 6 tháng phải đi chụp X-Ray một lần. Lần đầu cách đây 6 tháng thì thấy cháu bị cong xương. Nhưng sau khi tôi khấn với Cha, lần chụp X-Ray mới đây hôm thứ hai, bác sỹ xem kết quả và nói xương của cháu bây giờ thẳng rồi, không bị gì hết. Cả nhà tôi vui mừng lắm. Chỉ có Cha Diệp được Chúa ban ơn mới chữa được cho cháu tôi mà thôi.
Google AdSense
Copyright 2022 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 4G0M