(0) item
Nếu quư vị muốn nhận báo gửi trực tiếp đến tận nhà qua bưu điện (hoàn toàn miễn phí), xin nhấn vào đây
Bản tin Ơn Lành Số 36
Bản tin Ơn Lành Số 36 gồm có:
-Mừng Ngày Của Cha
-Các ơn lành:
*Chị Son Nguyễn (San Jose, CA)
*Ông Richard Nguyễn (Falls Church, VA)
*Ông Vũ Đình Thảo (Wichita, KS)
-Xin khấn & Cảm tạ từ xa.
-Nguồn gốc và Ý nghĩa Ngày Của Cha
-12 nguyên tắc sống bạn nên đọc.
Mời xem!
Copyright 2020 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 9G0M
page ID: 722