(0) item
Bà Chanh Nguyễn – Westminster, CA

“TÔI RẤT TIN TƯỞNG NƠI CHA”

Tôi biết Cha Diệp lâu rồi, nhưng mới biết Văn phòng Cha Diệp trên đường Euclid hơn năm nay thôi. Năm ngoái tôi tư phát hiện ở cổ có cục bướu. Bác sỹ gia đình khám nói đó chỉ là bướu lành, nhưng tôi vẫn sợ lắm. Tôi đến cầu nguyện với Cha hoài, chẳng thuốc men gì cả. Mấy tháng nay tôi sờ thì không thấy cục bướu đâu nữa. Bây giờ hết hẳn 100% rồi. Trong nhà tôi có chuyện gì, tôi đều đến cầu nguyện với Cha thì Cha ban cho nhiều chuyện tốt đẹp. Hiện nay tôi vẫn đang tiếp tục xin Cha ban ơn cho gia đình của những người con. Tôi theo đạo Phật, mùng 1, rằm vẫn đi chùa, nhưng rất tin tưởng nơi Cha. Tôi kể lại câu chuyện của mình nhằm để tạ ơn Cha.
(Nhân chứng Ơn lành - Tháng 8-2015)
Google AdSense
Copyright 2022 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 6G0M