(0) item
Bà Dương Nữ, cô Linh Trương – Santa Ana, CA.

“CHA GIÚP MẸ CON TÔI THI ĐẬU QUỐC TỊCH”

Bà Dương Nữ: Tôi đi thi quốc tịch, mấy người đi học chung nói hãy cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp. Lúc đó tôi không biết Cha Diệp ở đâu, chỉ biết ngước lên trời mà cầu xin với Cha mà thôi. Vậy mà tôi thi đậu. Lúc con gái tôi là Linh Trương đi thi quốc tịch, tôi cũng khuyên nên cầu nguyện với Cha.
Cô Linh Trương: Tôi đi thi lần đầu bị rớt. Lần thi thứ hai tôi cầu nguyện với Cha Diệp. Vô phòng thi tôi hồi hộp lắm, nên khấn với Cha cho tôi được bình tâm. Người phỏng vấn hỏi tôi những câu hỏi dễ dàng, và lần đó tôi thi đậu. Chúng tôi biết Cha Diệp khi còn ở Việt Nam. Hồi đó chúng tôi đi chùa, và nghe nhiều người nói Cha Diệp linh thiêng lắm. Có chuyện gì cứ cầu nguyện với Cha. Bây giờ gia đình chúng tôi rất tin Cha Diệp.
(Nhân chứng Ơn lành - Tháng 8-2015)
Google AdSense
Copyright 2022 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 11G0M