(0) item
Michelle Pham và Christina Pham - Newburg Park, CA

“CON CÁM ƠN CHA, CÁM ƠN BÀ NGOẠI”


Michelle Pham và Christina Pham và bà ngoại. Hình: TBDF
Nhờ lời cầu nguyện của bà ngoại lên Cha Trương Bửu Diệp, mà hai đứa con được nhận vào UCLA và UCSF theo đúng ý nguyện. Để được nhận vào UCLA và UCSF không dễ chút nào, ngay cả đối với những học sinh có điểm số cao ở bậc trung học. Chúng con tin đó là ý Chúa, ý Cha. Chúng con cũng bất ngờ, không biết bà ngoại cầu nguyện cho mình, cho đến khi nhận được giấy báo của nhà trường. Con cám ơn bà ngoại, cám ơn Cha Diệp rất nhiều.”
(Nhân chứng Ơn lành - Tháng 8-2015)
Google AdSense
Copyright 2022 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 8G1M