(0) item
Bà Lưu Thị Oanh – Santa Ana, CA.

“TÔI TIN, VÀ TÔI ĐÃ ĐƯỢC”

Tôi đi thi quốc tịch, rớt hai lần. Cô bạn tôi nói vô khấn Cha Diệp đi, thế nào cũng đậu. Tôi nghe theo lời cô ấy, và xin thi lại bằng tiếng Việt. Tháng 5 vừa tôi thi lại, và đậu. Tháng 6 tôi về Việt Nam xuống Tắc Sậy thăm mộ Cha Diệp. Tôi có đưa mấy đứa con đi theo. Con tôi xin Cha cho bán được nhà ở Việt Nam. Trở lại Mỹ thì con tôi bán được nhà thật. Hôm nay là lần đầu tiên tôi đến Văn phòng Cha và cũng là đại diện gia đình đến Văn phòng làm chứng cho Cha.
Từ khi biết Cha Diệp, những khi gặp khó khăn tôi đều cầu xin Cha, và đều được hết. Tôi người Phật giáo nên thường xin Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, bên cạnh đó tôi cầu nguyện với Cha Diệp. Tôi tin, nên tôi được. Vì thế tôi khuyên mọi người hãy tin tưởng vào  Cha Diệp, vì Cha rất linh thiêng.
(Nhân chứng Ơn lành - Tháng 8-2015)
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 13G1M