Skip to main content
(0) item
Nếu quư vị muốn nhận báo gửi trực tiếp đến tận nhà qua bưu điện (hoàn toàn miễn phí), xin nhấn vào đây
Bản tin Ơn Lành Số 38
Download PDF
Trong số này:
-TDBFellowsip chính thức ra mắt
-Ơn lành: Ông bà Nguyễn Thanh Liêm (Florida), cô Phung Nguyen (Texas), Cô Ky Ngo Vy Van (Australia)
-Xin khấn & cảm tạ gửi đến từ nơi xa.
-Cảm tưởng của ông bà Kim Quang (Na Uy): Như được Cha che chở
-Mục mới: Trả lời Thư tín
-Thông tin về việc gửi bản tin Ơn Lành
-Quảng cáo và các thông tin cần thiết khác.
Mời đọc!