(0) item
Ông Peter Luu – El Monte, CA

"XIN CHA, BỆNH TÔI GIẢM 99%"

Khoảng chừng ba bốn tháng về trước, chân của tôi bị đau. Đau đến nỗi tôi không đi làm được. Cuối tuần đó tôi xuống đây cầu nguyện với Cha Diệp. Bữa đó tôi đi không nổi luôn dù chỉ từ parking lot vào nhà Cha. Từ bữa đó đến nay tôi bớt đau từ từ. Đến nay thì tôi không còn đau nữa. Tôi giảm đến 99% bệnh dù không uống thuốc gì nữa. Tôi biết Văn phòng Cha Diệp qua gia đình. Bây giờ được ơn, tôi rất là tin. Cứ phải có lòng tin thì sẽ được. Có người xin được ngay, có người chậm. Nhưng cứ tin thì sẽ được.
(Nhân chứng Ơn lành - Tháng 8-2016)