Skip to main content
(0) item
Nếu quư vị muốn nhận báo gửi trực tiếp đến tận nhà qua bưu điện (hoàn toàn miễn phí), xin nhấn vào đây
Bản tin Ơn Lành Số 39
Download PDF
Trong số này:
-TDBF tổ chức thăm Nhà hưu dưỡng
-Ơn lành: Số này sẽ giới thiệu ơn lành của chị Kathe Nguyen-Grand Rapid, Michigan, và Cô Hiền Trần – Westminster, CA.
-Xin khấn & cảm tạ gửi đến từ nơi xa.
-Viết cho Báo Ơn lành: Phép lạ Cha Trương Bửu Diệp (QTPhuong – Minnesota)
-Trả lời Thư tín (Kỳ 2)
-Quảng cáo và các thông tin cần thiết khác.
Mời quý độc giả đọc!