(0) item
Nếu quư vị muốn nhận báo gửi trực tiếp đến tận nhà qua bưu điện (hoàn toàn miễn phí), xin nhấn vào đây
Bản tin Ơn lành Số 41
Trong số này:
-Mừng Hồng Ân Ngọc Khánh Linh Mục & Thượng Thọ Cửu Tuần
Cha Linh Hướng ĐINH NGỌC QUẾ.
-Nhân chứng Ơn lành: Ông bà Edward J Cote và Patty Cote (CA), và
Anh chị Vivian Phạm & Huân Tôn (WA).
-Xin khấn – Cảm tạ từ nơi xa
-Giới thiệu các Thiện nguyện viên trẻ tại TBDF
-Trả lời thư tín: Kỳ 4 - Thông tin cần thiết & Quảng cáo.

 
Copyright 2020 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 9G1M
page ID: 800