Skip to main content
(0) item
Cô Tuyết Nguyễn – San Jose, CA

“ĐỌC KINH CHƯA ĐỦ, MÀ PHẢI CẦU NGUYỆN”

Tôi mở tiệm nails, có đem hình Cha lên tiệm thờ. Tiệm tôi đông khách, thợ dễ thương, như anh em trong gia đình vậy. Một hôm, khi tiệm đang đông và dơ lắm thì bất ngờ State Board đến xét. Lúc đó tôi chỉ biết quỳ sụp xuống mà xin Cha cho mọi chuyện suôn sẻ. Kết quả là tiệm tôi chỉ bị phạt $100 mà thôi. Ngoài ra trong cuộc sống tôi được nhiều ơn Cha lắm. Kinh nghiệm của tôi là không chỉ đọc kinh là đủ, mà phải cầu nguyện, lắng lòng xuống xem ý Chúa, ý Cha thế nào. Nhiều khi mình đã nhận được nhiều Hồng Ân mà không cảm nhận được.
Tôi biết Văn phòng Cha Diệp qua Youtube. Nhân hôm nay xuống miền Nam, biết Văn phòng Cha nơi đây tôi đã đến để cảm tạ Cha và làm nhân chứng cho Cha.

(Nhân chứng Ơn Lành - Tháng 8-2015)