(0) item
Nếu quư vị muốn nhận báo gửi trực tiếp đến tận nhà qua bưu điện (hoàn toàn miễn phí), xin nhấn vào đây
Bản tin Ơn Lành Số 42
Download PDF
Trong số này:
-TBDF đem Cha Diệp đến với mọi người
-Nhân chứng: Ông bà Nguyễn Văn Thanh-Canada
-Khách đến thăm Cha.
-Xin khấn-Cảm tạ từ nơi xa.
-Thư của ông Đoàn Văn Châu gửi TBDF.
-Giới thiệu Thiện nguyện trẻ tại TBDF.
-Trả lời thư tín Kỳ 5.
-Thông tin cần thiết
-Quảng cáo
 
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 81G0M