Skip to main content
(0) item
Nếu quư vị muốn nhận báo gửi trực tiếp đến tận nhà qua bưu điện (hoàn toàn miễn phí), xin nhấn vào đây
BÁO ƠN LÀNH SỐ 44
Download PDF
Trong số này:
-Quà tặng tri ân nhân chứng ơn lành
-Nhân chứng: Ông bà Trần Vệ và Trần Mỹ Anh - Fountain Valley, CA.
-Nhân chứng: Bà Hiền Nguyễn - Anaheim, CA.
-Xin Khấn và Cảm tạ từ xa.
-Ơn lành gửi từ Texas.
-Cha Diệp dẫn đưa TNV trẻ đến  TBDF.
-Trả lời thư tín Kỳ 7 về báo Ơn lành tiếng Anh.
-Thông tin & Quảng cáo.