(0) item
TRỰC TIẾP BUỔI CẦU NGUYỆN THÁNG 11-2016

TRỰC TIẾP BUỔI CẦU NGUYỆN THÁNG 11-2016

Đúng 7 giờ tối nay thứ Năm, ngày 3 tháng 11, 2016 là Buổi cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp tại TBDF. Trân trọng kính mời Quý Ông bà anh chị em đến tham dự. Quý vị ở xa muốn xem trực tiếp và hiệp thông cầu nguyện chung, xin vào: LIVE, www.truongbuudiep.org hoặc Facebook: Truong Buu Diep Foundation.
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 16G0M