(0) item
Bà Usey Kim Anh – Garden Grove, CA

"CHA CỨU BẠN TÔI QUA CƠN 'THẬP TỬ NHẤT SINH'"


Bà Usey Kim Anh (phải). Hình: TBDF
Tôi có người bạn đang mạnh khỏe, đi chơi thì bị xỉu. Khi cấp cứu trong nhà thương người ta nói anh ta mắc bệnh ung thư gan, giai đoạn cuối, và cho biết anh ta chỉ có thể sống thêm 4-6 tiếng nữa thôi. Tôi, và chị bạn tôi đã cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp cho anh ta được qua cơn ‘thập tử nhất sinh’. Sáng nay tôi mới nhận được tin của bác sĩ cho biết ông ta sẽ mổ để cứu anh ta. Gia đình đồng ý. Ca mổ đã thành công. Như vậy lời khấn nguyện của chị em tôi đã được Cha nhậm lời. Riêng bản thân tôi cũng đã từng nhận được ơn Cha. Khi gia đình gặp khó khăn, tôi quyết định bán nhà. Chỉ rao có 2 tháng thôi đã có người offer.
Cần phải có đức tin vững mạnh, thì xin gì Cha cũng cầu bầu giúp.

(Nhân chứng ơn lành - Tháng 10-2015)
Google AdSense
Copyright 2022 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 5G2M